skip to Main Content

Belangrijke informatie omtrent Covid-19 en uw bezoek aan onze praktijk.

LEES HIER
Bel ons voor een afspraak
020 - 760 0070

Tarieven

Social Beoordelingen
4.6
Gebaseerd op 21 beoordelingen
Google Beoordelingen
4.6
Gebaseerd op 21 beoordelingen
js_loader

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2023.

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

CodeM/T*PrestatiesTarief
C001Consult ten behoeve van een intake€ 50,54
C002Consult voor een periodieke controle€ 25,27
C003Consult, niet zijnde periodieke controle€ 25,27
C010Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 25,27
C011Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€ 119,69
C012Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€ 119,69
C013Studiemodellen€ 33,25
C014Pocketregistratie€ 39,90
C015Parodontiumregistratie€ 79,79
C016Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling€ 199,48
C020Mondzorg aan huis€ 19,95
C021Toeslag avond, nacht en weekend uren (anwuren)€ 27,93

Maken en/of beoordelen foto's

CodeM/T*PrestatiesTarief
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 18,62
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 13,96
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 79,79
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 79,79
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 29,26
X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 35,91
X34Beoordelen schedelfoto€ 26,60
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 226,08
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 66,49

Preventieve mondzorg

CodeM/T*PrestatiesTarief
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 14,91
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 14,91
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 14,91
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 29,92
M32 */***Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€ 19,95
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6,65
M40Fluoridebehandeling€ 16,62
M61**Mondbeschermer€ 29,92
M80**Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 57,85
M81**Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 31,92

Verdoving

CodeM/T*PrestatiesTarief
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 16,62
A15Oppervlakte verdoving€ 8,64
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie€ kostprijs
A30Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€ 53,20

Verdoving door middel van een roesje

#colspan#

CodeM/T*PrestatiesTarief
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 33,25
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€ 33,25
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€ 41,56

Vullingen

V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 27,93
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 44,55
V73
Drievlaksvulling amalgaam€ 57,85
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 81,12
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 41,23
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 57,85
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 71,15
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 94,42
V91Eénvlaksvulling composiet€ 53,20
V92Tweevlaksvulling composiet€ 69,82
V93Drievlaksvulling composiet€ 83,12
V94Meervlaksvulling composiet€ 106,39
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€ 79,79
V30Fissuurlak eerste element (sealen)€ 29,92
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)€ 16,62
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 6,65
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 13,30
V70*Parapulpaire stift€ 13,30
V80*Wortelkanaalstift€ 23,27
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 9,97

Wortelkanaalbehandelingen

CodeM/T*PrestatiesTarief
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 46,55
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 36,57
E60*Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 53,20
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 54,31
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 119,69
E14*Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 172,89
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 226,08
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 279,28
E85Elektronische lengtebepaling€ 16,62
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 19,95
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 53,20
E51Verwijderen van kroon of brug€ 39,90
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 33,25
E53Verwijderen van wortelstift€ 46,55
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 33,25
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 33,25
E56*Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel€ 46,55
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 33,25
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 93,09
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 59,84
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 49,87
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 53,20
E77*Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 66,49
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 33,25
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 53,20
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 19,95
E97*Uitwendig bleken per kaak€ 83,12
E40Directe pulpa-overkapping€ 33,25
E42*Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 13,30
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 26,60
E44Verwijderen spalk, per element€ 6,65
E45*Aanbrengen rubberdam€ 13,30
E31Snij-/hoektand€ 132,99
E32Premolaar€ 186,18
E33Molaar€ 239,38
E34*Aanbrengen retrograde vulling€ 26,60
E36*Het trekken van een element met re-implantatie€ 93,09
E37*Kijkoperatie€ 79,79
E88*Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€ 66,49
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 89,77
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 66,49

Kronen en bruggen

CodeM/T*PrestatiesTarief
R08*Eénvlaks composiet inlay€ 79,79
R09*Tweevlaks composiet inlay€ 152,94
R10*Drievlaks composiet inlay€ 199,48
R11*Eénvlaksinlay€ 119,69
R12*Tweevlaksinlay€ 186,18
R13*Drievlaksinlay€ 265,98
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 33,25
R24*Kroon op natuurlijk element€ 292,57
R34*Kroon op implantaat€ 265,98
R29*Confectiekroon€ 59,84
R31Opbouw plastisch materiaal€ 66,49
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode€ 66,49
R33*Gegoten opbouw, directe methode€ 132,99
R40*Eerste brugtussendeel€ 199,48
R45*Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 99,74
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 166,24
R50*Metalen fixatiekap met afdruk€ 33,25
R55*Gipsslot met extra afdruk€ 33,25
R60*Plakbrug zonder preparatie€ 132,99
R61*Plakbrug met preparatie€ 199,48
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 46,55
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 26,60
R67Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 28,59
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 73,14
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 73,14
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 26,60
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug€ 66,49
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 33,25
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 33,25
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 79,79
R79*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 132,99
R80*Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€ 33,25
R85**Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€ 13,30
R90**Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren
R91*Wortelkap met stift€ 166,24
R92Passen restauratieve proefopstelling in de mond€ 89,77

Behandeling Kauwstelsel

CodeM/T*PrestatiesTarief
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 119,69
G22Verlengd onderzoek OPD€ 239,38
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€ 106,39
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)€ 69,82
G62**Stabilisatieopbeetplaat€ 179,53
G68**Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk€ 53,20
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€ 79,79
G43Consult OPD-therapie B (complex)€ 134,32
G44**Therapeutische injectie€ 73,14
G46**Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€ 53,20
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€ 132,99
G10Niet-standaard beetregistratie€ 99,74
G11Scharnierasbepaling€ 99,74
G12Centrale relatiebepaling€ 93,09
G13Protrale/laterale bepalingen€ 66,49
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 598,45
G16Therapeutische positiebepaling€ 33,25
G20Beetregistratie intra-oraal€ 66,49
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€ 35,91
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 33,25
G65**Indirect planmatig inslijpen€ 365,72
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 66,49
G69**Beetbeschermingsplaat€ 73,14
G33**Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 66,49
G71**Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 332,47
G72Controlebezoek MRA€ 33,25
G73**Reparatie MRA met afdruk€ 53,20
G74Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur€ 89,77
G76Consult myofunctionele therapie€ 25,27

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

CodeM/T*PrestatiesTarief
H11Trekken tand of kies€ 49,87
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 37,24
H21Kosten hechtmateriaal€ 6,87
H26Hechten weke delen€ 73,14
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€ 66,49
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 19,95
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 66,49
H33Hemisectie van een molaar€ 79,79
H34Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak€ 79,79
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 79,79
H38Uitvoeren eerste autotransplantaat€ 331,34
H39Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting€ 131,66
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 59,84
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 39,90
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 79,79
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€ 106,39
H44Primaire antrumsluiting€ 73,14
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 93,09
H60Marsupialisatie€ 93,09
H65Primaire sluiting€ 179,53
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 93,09
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 179,53
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 126,34
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 212,78

Kunstgebitten

CodeM/T*PrestatiesTarief
P001*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak€ 99,74
P002*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak€ 199,48
P003*Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak€ 272,63
P004Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak€ 372,37
P020*Volledig kunstgebit bovenkaak€ 199,48
P021*Volledig kunstgebit onderkaak€ 265,98
P022*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 432,21
P023*Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€ 132,99
P040*Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit
€ 71,81
P041*Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 33,25
P042*Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 66,49
P043Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting€ 39,90
P044Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€ 89,77
P045Toeslag immediaat kunstgebit€ 16,62
P046*Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 53,20
P047*Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 19,95
P048*Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€ 99,74
P049*Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 66,49
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 46,55
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€ 46,55
P062*Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€ 93,76
P063 *Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€ 94,42
P064*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak€ 81,79
P065*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€ 85,11
P066*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 186,18
P067*Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€ 33,25
P068*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 19,95
P069*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 53,20
P070*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 19,95
P071*Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 53,20
P072*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 53,20
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 192,83
T021Grondig reinigen wortel, complex€ 35,91
T022Grondig reinigen wortel, standaard€ 26,60
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 119,69
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 73,14
T042Consult parodontale nazorg€ 101,07
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 134,32
T044 Complex consult parodontale nazorg€ 178,87
T070Flapoperatie tussen twee elementen€ 216,11
T071Flapoperatie per sextant(één zesde deel)€ 332,47
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€ 398,97
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 66,49
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 178,87
T076Tuber- of retromolaarplastiek€ 83,12
T101Tuber- of retromolaarplastiek€ 116,36
T102Tandvleescorrectie, één element€ 63,17
T103Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen€ 166,24
T111Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 398,97
T112*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 132,99
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 216,11
T121Kroonverlenging per element€ 216,11
T122Kroonverlenging per sextant€ 398,97
T141Tandvleestransplantaat€ 126,34
T142*Recessie bedekking met verplaatste lap€ 398,97
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 66,49
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 178,87
T161 *Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 46,55
T162Behandeling tandvleesabces€ 89,77
T163 *Toepassing lokaal medicament€ 71,81
T164*(Draad)Spalk€ 26,60
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 66,49

Implantaten

CodeM/T*PrestatiesTarief
J001Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie€ 199,68
J002Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 113,01
J010*Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling€ 73,71
J011Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling€ 113,40
J012 **Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen€ 85,05
J013*Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen€ 170,09
J014Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 51,03
J020*Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft,€ 272,15
J021*
Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden
€ 170,09
J022**
Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak
€ 164,42
J030*Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren€ 96,39
J031*Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren€ 147,42
J032*Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren€ 68,04
J040Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 259,68
J041Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 107,16
J042*Plaatsen eerste tandvleesvormer€ 85,05
J043*Plaatsen volgende tandvleesvormer€ 40,26
J044Verwijderen implantaat€ 37,42
J045Moeizaam verwijderen implantaat€ 187,10
J046Vervangen eerste implantaat€ 259,11
J047Vervangen volgend implantaat€ 107,16
J048Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant€ 197,88
J049Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit€ 577,75
J050
Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik
kostprijs
J051*Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 22,68
J052Prepareren donorplaats€ 153,08
J053Toeslag esthetische zone, per kaakhelft€ 76,54
J054Bindweefseltransplantaat per donorplaats€ 119,07
J055Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€ 127,57
J056*Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 130,41
J057Kosten implantaat€ 366,12
J058Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 11,34
J059Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 26,65
J060*Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat€ 294,83
J070*Plaatsen eerste drukknop€ 136,08
J071*Plaatsen elke volgende drukknop€ 39,69
J072*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€ 232,46
J073*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 73,71
J080*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€ 583,99
J081*Klikgebit in de onderkaak€ 379,88
J082*Klikgebit in de bovenkaak€ 379,88
J083*Omvorming tot klikgebit€ 113,40
J084*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 147,42
J085*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 170,09
J086*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 198,44
J087Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten€ 96,39
J088Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten€ 124,74
J089Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten€ 153,08
J090Specifiek consult nazorg implantologie€ 62,37
J091Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 102,06
J100*Opvullen zonder staafdemontage€ 158,75
J101*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 198,44
J102*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 226,79
J103*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 255,14
J104*Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk€ 19,95
J105*Reparatie zonder staafdemontage€ 62,37
J106*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 119,07
J107*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 147,42
J108*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 175,76
J109*Verwijderen en vervangen drukknop€ 28,35

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

U25*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€ 15,14
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€ 17,47
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€ 17,47

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

Y01Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten€ 15,14
Y02Onderlinge dienstverleningMaximum
Back To Top