skip to Main Content
Bel ons voor een afspraak
020 - 760 0070

Tarieven

Social Rating
4.4
Based on 29 reviews
Google Rating
4.4
Based on 29 reviews
js_loader

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

CodeM/T*PrestatiesTarief
C001Consult ten behoeve van een intake€ 53,50
C002Consult voor een periodieke controle€ 26,75
C003Consult, niet zijnde periodieke controle€ 26,75
C010Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 26,75
C011Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€ 126,72
C012Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€ 126,72
C013Studiemodellen€ 35,20
C014Pocketregistratie€ 42,24
C015Parodontiumregistratie€ 84,48
C016Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling€ 211,20
C020Mondzorg aan huis€ 21,12
C021Toeslag avond, nacht en weekend uren (anwuren)€ 29,57
C022Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 14,08

Maken en/of beoordelen foto's

CodeM/T*PrestatiesTarief
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 19,71
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 14,78
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 84,48
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 84,48
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 30,98
X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 38,02
X34Beoordelen schedelfoto€ 28,16
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 239,36
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 70,40

Preventieve mondzorg

CodeM/T*PrestatiesTarief
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 15,78
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 15,78
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 15,78
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 31,68
M32 */***Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€ 21,12
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 7,04
M40Fluoridebehandeling€ 17,60
M61**Mondbeschermer€ 31,68
M80**Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 61,25
M81**Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 33,79

Verdoving

CodeM/T*PrestatiesTarief
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 17,60
A15Oppervlakte verdoving€ 9,15
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie€ kostprijs
A30Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€ 56,32

Verdoving door middel van een roesje

#colspan#

CodeM/T*PrestatiesTarief
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 35,20
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€ 35,20
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€ 44,48

Vullingen

V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 29,57
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 47,17
V73
Drievlaksvulling amalgaam€ 61,25
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 89,41
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 43,65
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 61,25
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 75,33
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 99,97
V91Eénvlaksvulling composiet€ 56,32
V92Tweevlaksvulling composiet€ 73,92
V93Drievlaksvulling composiet€ 88,00
V94Meervlaksvulling composiet€ 112,64
V95Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon)€ 176,00
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€ 84,48
V30Fissuurlak eerste element (sealen)€ 31,68
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)€ 17,60
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 7,04
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 13,30
V70*Parapulpaire stift€ 13,30
V80*Wortelkanaalstift€ 40,83
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 26,75

Wortelkanaalbehandelingen

CodeM/T*PrestatiesTarief
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 49,28
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 38,72
E60*Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 56,32
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 58,12
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 126,72
E14*Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 183,04
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 239,36
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 295,68
E85Elektronische lengtebepaling€ 17,60
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 21,12
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 56,32
E51Verwijderen van kroon of brug€ 42,24
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 35,20
E53Verwijderen van wortelstift€ 49,28
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 35,20
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 35,20
E56*Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel€ 49,28
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 35,20
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 98,56
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 63,36
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 52,80
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 56,32
E77*Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 70,40
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 35,20
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 56,32
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 21,12
E97*Uitwendig bleken per kaak€ 88,00
E40Directe pulpa-overkapping€ 35,20
E42*Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 14,08
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 28,16
E44Verwijderen spalk, per element€ 7,04
E45*Aanbrengen rubberdam€ 13,30
E31Snij-/hoektand€ 140,80
E32Premolaar€ 197,12
E33Molaar€ 253,44
E34*Aanbrengen retrograde vulling€ 28,16
E36*Het trekken van een element met re-implantatie€ 98,56
E37*Kijkoperatie€ 84,48
E88*Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€ 70,40
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 70,40
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 95,04

Kronen en bruggen

CodeM/T*PrestatiesTarief
R08*Eénvlaks composiet inlay€ 84,48
R09*Tweevlaks composiet inlay€ 161,92
R10*Drievlaks composiet inlay€ 211,20
R11*Eénvlaksinlay€ 126,72
R12*Tweevlaksinlay€ 197,12
R13*Drievlaksinlay€ 281,60
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 35,20
R24*Kroon op natuurlijk element€ 309,76
R34*Kroon op implantaat€ 281,60
R29*Confectiekroon€ 63,36
R31Opbouw plastisch materiaal€ 70,40
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode€ 70,40
R33*Gegoten opbouw, directe methode€ 140,80
R40*Eerste brugtussendeel€ 211,20
R45*Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 105,60
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 176,00
R50*Metalen fixatiekap met afdruk€ 35,20
R55*Gipsslot met extra afdruk€ 35,20
R60*Plakbrug zonder preparatie€ 140,80
R61*Plakbrug met preparatie€ 211,20
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 49,28
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 28,16
R67Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 30,27
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 77,44
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 77,44
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 28,16
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug€ 70,40
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 35,20
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 35,20
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 84,48
R79*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 140,80
R80*Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€ 35,20
R85**Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€ 14,08
R90**Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren
R91*Wortelkap met stift€ 176,00
R92Passen restauratieve proefopstelling in de mond€ 95,04

Behandeling Kauwstelsel

CodeM/T*PrestatiesTarief
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 126,72
G22Verlengd onderzoek OPD€ 253,44
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€ 112,64
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)€ 73,92
G62**Stabilisatieopbeetplaat€ 190,08
G68**Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk€ 56,32
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€ 84,48
G43Consult OPD-therapie B (complex)€ 142,21
G44**Therapeutische injectie€ 77,44
G46**Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€ 56,32
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€ 140,80
G10Niet-standaard beetregistratie€ 105,60
G11Scharnierasbepaling€ 105,60
G12Centrale relatiebepaling€ 98,56
G13Protrale/laterale bepalingen€ 70,40
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 633,61
G16Therapeutische positiebepaling€ 35,20
G20Beetregistratie intra-oraal€ 70,40
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€ 38,02
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 35,20
G65**Indirect planmatig inslijpen€ 387,21
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 70,40
G69**Beetbeschermingsplaat€ 77,44
G33**Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 70,40
G71**Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 352,01
G72Controlebezoek MRA€ 35,20
G73**Reparatie MRA met afdruk€ 56,32
G74Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur€ 95,04
G76Consult myofunctionele therapie€ 25,27

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

CodeM/T*PrestatiesTarief
H11Trekken tand of kies€ 52,80
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 39,42
H21Kosten hechtmateriaal€ 7,36
H26Hechten weke delen€ 77,44
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€ 70,40
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 21,12
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 70,40
H33Hemisectie van een molaar€ 84,48
H34Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak€ 84,48
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 84,48
H36Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling€ 77,44
H37*Onderzoek ten behove van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling€ 119,68
H38Uitvoeren eerste autotransplantaat€ 353,09
H39Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting€ 139,39
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 63,36
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 42,24
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 84,48
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€ 112,64
H44Primaire antrumsluiting€ 77,44
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 98,56
H60Marsupialisatie€ 98,56
H65Primaire sluiting€ 190,08
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 98,56
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 190,08
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 133,76
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 225,28

Kunstgebitten

CodeM/T*PrestatiesTarief
P001*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak€ 105,60
P002*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak€ 211,20
P003*Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak€ 288,64
P004Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak€ 394,25
P020*Volledig kunstgebit bovenkaak€ 211,20
P021*Volledig kunstgebit onderkaak€ 281,60
P022*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 457,61
P023*Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€ 140,80
P040*Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit
€ 76,03
P041*Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 35,20
P042*Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 70,40
P043Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting€ 42,24
P044Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€ 95,04
P045Toeslag immediaat kunstgebit€ 17,60
P046*Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 56,32
P047*Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 21,12
P048*Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€ 105,60
P049*Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 70,40
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 49,28
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€ 49,28
P062*Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€ 99,27
P063 *Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€ 99,97
P064*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak€ 86,59
P065*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€ 90,11
P066*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 197,12
P067*Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€ 35,20
P068*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 21,12
P069*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 56,32
P070*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 21,12
P071*Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 56,32
P072*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 56,32
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 204,16
T021Grondig reinigen wortel, complex€ 38,02
T022Grondig reinigen wortel, standaard€ 28,16
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 126,72
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 77,44
T042Consult parodontale nazorg€ 107,01
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 142,21
T044 Complex consult parodontale nazorg€ 189,38
T070Flapoperatie tussen twee elementen€ 228,80
T071Flapoperatie per sextant(één zesde deel)€ 352,01
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€ 422,41
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 70,40
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 189,38
T076Tuber- of retromolaarplastiek€ 88,00
T101Tuber- of retromolaarplastiek€ 123,20
T102Tandvleescorrectie, één element€ 66,88
T103Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen€ 176,00
T111Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 422,41
T112*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 140,80
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 228,80
T121Kroonverlenging per element€ 228,80
T122Kroonverlenging per sextant€ 422,41
T141Tandvleestransplantaat€ 133,76
T142*Recessie bedekking met verplaatste lap€ 422,41
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 70,40
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 189,38
T161 *Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 49,28
T162Behandeling tandvleesabces€ 95,04
T163 *Toepassing lokaal medicament€ 76,03
T164*(Draad)Spalk€ 28,16
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 70,40

Implantaten

CodeM/T*PrestatiesTarief
J001Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie€ 213,70
J002Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 120,94
J010*Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling€ 78,06
J011Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling€ 120,09
J012 **Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen€ 90,07
J013*Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen€ 180,13
J014Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 54,04
J020*Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft,€ 288,21
J021*
Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden
€ 180,13
J022**
Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak
€ 174,13
J030*Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren€ 102,07
J031*Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren€ 156,11
J032*Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren€ 72,05
J040Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 275,00
J041Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 113,48
J042*Plaatsen eerste tandvleesvormer€ 90,07
J043*Plaatsen volgende tandvleesvormer€ 42,63
J044Verwijderen implantaat€ 39,63
J045Moeizaam verwijderen implantaat€ 198,14
J046Vervangen eerste implantaat€ 274,40
J047Vervangen volgend implantaat€ 113,48
J048Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant€ 209,55
J049Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit€ 611,85
J050
Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik
kostprijs
J051*Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 24,02
J052Prepareren donorplaats€ 162,12
J053Toeslag esthetische zone, per kaakhelft€ 81,06
J054Bindweefseltransplantaat per donorplaats€ 126,09
J055Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€ 135,10
J056*Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 138,10
J057Kosten implantaat€ 387,76
J058Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 12,01
J059Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 28,22
J060*Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat€ 312,23
J070*Plaatsen eerste drukknop€ 144,11
J071*Plaatsen elke volgende drukknop€ 42,03
J072*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€ 246,18
J073*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 78,06
J080*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€ 618,45
J081*Klikgebit in de onderkaak€ 402,29
J082*Klikgebit in de bovenkaak€ 402,29
J083*Omvorming tot klikgebit€ 120,09
J084*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 156,11
J085*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 180,13
J086*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 210,15
J087Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten€ 102,07
J088Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten€ 132,10
J089Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten€ 162,12
J090Specifiek consult nazorg implantologie€ 66,05
J091Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 108,08
J100*Opvullen zonder staafdemontage€ 168,12
J101*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 210,15
J102*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 240,18
J103*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 270,20
J104*Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk€ 21,12
J105*Reparatie zonder staafdemontage€ 66,05
J106*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 126,09
J107*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 156,11
J108*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 186,14
J109*Verwijderen en vervangen drukknop€ 30,02
J110*Opvullen gedeeltelijk klikgebit€ 168,12
J111*Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk€ 21,12
J112*Reparatie gedeeltelijk klikgebit€ 66.05
J180*Gedeeltelijk klikgebit van kunststof€ 211,20
J181*Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame)€ 394,25
J183*Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit€ 120,09
J184*Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak€ 56,32

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

U25*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€ 16,03
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€ 18,50
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€ 18,50

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

Y01Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten€ 16,03
Y02Onderlinge dienstverleningMaximum
Back To Top